Baterie v komunálním odpadu

Města a obce každoročně přispívají významným dílem k celkovému množství baterií, které jsou v České republice odevzdány k recyklaci. Povinnost zajistit pro své občany místa k odkládání baterií, které se řadí mezi nebezpečný komunální odpad, je obcím dána ze zákona o odpadech. Řada obcí však nezůstává jen u plnění legislativního minima, ale aktivně do sběru baterií zapojuje občany prostřednictvím propagace třídění baterií včetně osvětových akcí. Obce do 1500 obyvatel mají povinnost zajistit alespoň jedno sběrné místo pro běžné, tedy spotřebitelské, baterie a od roku 2021 mají obce s pověřeným úřadem povinnost zřídit sběrné místo pro autobaterie.

ECOBAT má pro vás řešení

Víme, že toho není málo, co musí uvolnění i neuvolnění představitelé obcí a odpovědní zaměstnanci každý den řešit. Agenda spojená s nakládáním s odpady je v obci jen jednou z mnoha. Kolektivní systém ECOBAT už od roku 2002 spolehlivě poskytuje městům a obcím komplexní služby spojené se sběrem a recyklací baterií. Ušetřete si čas při seznamování se s touto problematikou a spojte se s námi. Rádi vám poskytneme všechny potřebné informace, abyste věděli jak na to. Neděláme výjimky a nabízíme řešení pro všechny skupiny baterií.

Edukace, informace i mapa sběrných míst

Naše nabídka není jen o fyzickém zajištění sběru baterií. Přináší vám informace pro vaše občany a to různými způsoby i informačními kanály. Nabízíme zapojení do edukačního projektu www.recyklohrani.cz, poskytujeme informační materiály na vaše webové stránky, noviny i sociální sítě. Na interaktivní mapě zadáte lokalitu, která vás zajímá, a zobrazí se vám všechna sběrná místa ve vašem okolí.

Novinka roku 2021

Obcím i městům nabízíme zajištění provozování míst zpětného odběru pro všechny skupiny baterií. Tedy i pro autobaterie i speciální baterie tedy trakční či průmyslové. Pro více informací nás kontaktujte.