Přinášíme vám několik tipů pro bezpečné skladování vybitých baterií v domácnosti.

 • Vybité baterie skladujte na chladném a suchém místě.
 • Nenechávejte baterie v přístrojích a zařízeních, pokud je delší dobu nebudete používat.
 • Vybité baterie neotvírejte, neporušujte jejich vnější obal, nevhazujte nikdy do ohně.
 • Použité vybité baterie doma skladujte na vyhrazeném místě (mimo dosah dětí) v krabičce ECOCHEESE či jiné nádobě. Neukládejte baterie do kovové nádoby, aby nedošlo ke zkratu.
 •  Nedotýkejte se „vytékajících“ baterií holýma rukama.
 • Neskladujte použité vybité baterie ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti zdrojů tepla.
 • Před odevzdáním přelepte nebo jinak izolujte póly použitých baterií.
 • Vybité baterie doma neskladujte zbytečně dlouho, odneste je na sběrné místo do 6 měsíců.

Na sběrná místa odevzdávejte:

 • všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, ovladačů, hodin, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.),
 • knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg.

Do sběrných nádob v žádném případě nedávejte:

 • rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie,
 • autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem,
 • baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků (obvykle nemají komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky apod.),
 • plně nabité baterie,
 • baterie těžší než 1 kg.

Pokud si nejste jisti, jak při třídění baterií postupovat, nebo máte baterie, které na sběrné místo nepatří, napište nám nebo zavolejte nám na tel. 233 332 787 a my vám rádi poradíme.

Pozor na spolknutí baterie

Pokud by se stalo, že by člověk baterii nedopatřením spolkl, mohlo by mu to způsobit vážné zdravotní problémy, v krajním případě jej ohrozit na životě. Největší rizika jsou u malých dětí, které jsou schopny ze zvědavosti spolknout cokoliv. Pozor dávejte zejména na malé knoflíkové baterie, které jsou snadno dostupné a zároveň malé.

Pokud se baterie usadí v jícnu, dochází k jeho poleptání. Při spolknutí baterie je proto nezbytné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Informace pro rodiče i zdravotníky k této problematice najdete nově v češtině na webu Button Battery Safety.

Jak zmírnit riziko spolknutí baterie?

 • Všechny malé baterie ukládejte mimo dohled a dosah malých dětí.
 • Otevřete-li balení s knoflíkovými články, zajistěte, aby děti neměly přístup k bateriím, které v otevřeném balení zůstanou.
 • Zajistěte, aby prostory pro baterie u všech zařízení v domácnosti byly bezpečně uzavřeny a chráněny před dětmi, popř. aby byl výrobek uložen mimo dosah malých dětí.
 • Malé baterie neukládejte do krabiček na léky ani v blízkosti léků. Vzhledem k tvaru a velikosti může snadno dojít k záměně.