Proč slavíme Evropský týden recyklace baterií?

Hlavním cílem projektu je podpora povědomí evropské veřejnosti o důležitosti třídění a recyklace baterií a akumulátorů.

Tento týden je také příležitostí k tomu, abychom každý z nás odnesl všechny vybité baterie, které doma najde na jedno ze sběrných míst, které ECOBAT provozuje. Těch je v České republice již více než 28 tisíc.

Evropským týdnem recyklace baterií se v roce 2023 se slaví od 4. do 10. září.

Něco málo o Evropském týdnu recyklace baterií (#EBRW2023)

Tento svátek byl vyhlášen evropskou asociací EUCOBAT. Ta reprezentuje 25 významných kolektivních systému pro zpětný odběr baterií z 19 evropských zemí. Jejím členem kolektivní systém ECOBAT, který má v ČR na starosti zpětný odběr odpadních baterií a akumulátorů.

V roce 2015 se konal úplně první Evropský den recyklace baterií. ECOBAT, vznik tohoto dne inicioval a také za naší podpory se tento den, od roku 2018 již celý týden, slaví i v České republice.

Datum 9. září se váže k narozeninám slavného italského lékaře a fyzika Luigi Galvaniho (1737), který se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Jeho badatelská činnost přivedla jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního galvanického článku. Princip tohoto článku se stal základním konstrukčním prvkem všech elektrických baterií a akumulátorů.