ECOBAT – váš partner pro zpětný odběr a recyklaci baterií a akumulátorů

 • Více než 20 let zajišťujeme komplexní služby spojené se sběrem a recyklací odpadních baterií a akumulátorů.
 • Na založení ECOBATu se podílelo 6 významných dovozců baterií.
  Aktuální vlastnická struktura KS ECOBAT je veřejně přístupná na stránkách justice.cz a lze si ji stáhnout ve formátu pdf.
 • Máme oprávnění MŽP k provozování kolektivního systému zpětného odběru baterií a akumulátorů na území ČR.
 • Jsme neziskově hospodařící organizací a naše činnost je financována téměř výhradně z podpory výrobců a dovozců baterií. V současné době je v našem systému zapojeno více jak 1 400 výrobců a dovozců baterií.
 • Provozujeme sběrnou síť po celé České republice, kde je možné použité baterie odevzdat k recyklaci.
 • Našimi důležitými partnery jsou krajské, městské a obecní úřady, aktivní zástupci firemního sektoru a obchodních sítí, i řadoví občané. Jejich zásluhou se nám daří plnit náročné sběrové cíle.
 • Již 15 let aktivně podporujeme edukační program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který vede žáky
  a studenty MŠ, ZŠ, a SŠ k třídění odpadů.
 • Jsme zapojeni do aktivit ČAObH.
 • Patříme k aktivním členům evropské asociace EUCOBAT sdružující národní kolektivní systémy zajišťující sběr baterií.
 • KS ECOBAT je partnerem evropského sdružení RENEOS, které pro výrobce baterií zajišťuje sběr, opakované použití, přepravu a recyklaci lithiových baterií z EV.
 • Dlouhodobě spolupracujeme s kolektivními systémy EEZ v České republice (ASEKOL, ELEKTROWIN, RETELA)