Od žabích nožek až k suchému článku

Všechno začalo v 18. století, kdy se objevitelé pokoušeli najít přenosný, použitelný zdroj energie. Těžkopádné elektrizační stroje ani leydenské lahve se jimi stát nemohly – jejich energetický obsah byl totiž nepatrný.

Až boloňský profesor medicíny Luigi Galvani experimentoval s žabími nožkami na měděných drátcích a železném zábradlí. Stal se tak neuvědomělým objevitelem elektřiny po něm nazvané. Na počátku 19. století hrabě Alessandro Volta na základě Galvaniho „žabích“ pokusů sestavil proslulý Voltův elektrochemický článek. Po Galvanim a Voltovi následovaly další bádavé hlavy, které se snažily zdokonalovat elektrochemický postup.

Ať už to byl Francouz Laclanché, který odstranil původní těžkopádnost a vysokou cenu galvanických článků při zlepšení elektrických parametrů. Němec Gessner byl tvůrce prvního suchého článku, který byl přenosný, fungující v každé poloze a to tak, že elektrolyt zahustil v kašovitou hmotu.

Od jednorázových k dobíjecím bateriím

Řada chemiků vynalézala způsoby, jak zvýšit výkon baterie a přitom zredukovat její rozměry. Velkou novinkou bylo objevení nové chemické reakce, která umožňovala opětovné dobíjení baterie. První dobíjecí článek vznikl v laboratoři Gastona Plantého v r. 1859 a jím objevená metoda je využívána dodnes. Mezi baterie, které jsou známé současnému uživateli, patří nikl–kadmiové články (NiCd). Tento typ vznikl v roce 1899 a po dlouhou dobu představovala jediný typ dobíjející baterie.

Její nevýhodou ovšem bylo neekologické složení, a proto se v 70. letech minulého století začalo pracovat na baterii, která by byla z ekologického hlediska přijatelnější. Výsledky výzkumu byly realizovány v 90. letech, a to v podobě baterií typu nikl–metal–hydrid (NiMH). Přestože baterie NiMH představují standard, vývoj jde neustále kupředu. Nejmodernější baterie, které jsou dostupné běžnému uživateli, jsou takzvané lithium–iontové (Li-ion) baterie. Tento typ baterie je součástí mnohých notebooků, telefonů, fotoaparátů nebo třeba i aku-nářadí a hybridních pohonů.

Výroba baterií v Čechách

Do Čech přišly první suché články kolem roku 1898 z Vídně. V té době začal vznikat nový průmyslový obor věnující se elektrotechnice. V roce 1919 byla ve Slaném založena “ Továrna na elektrické články a baterie, Pála a spol.“ Malá továrna se postupně rozrůstal na uznávaného výrobce elektrochemických zdrojů proudu. Po roce 1948 se Bateria stala významným evropským producentem baterií a dalších speciálních zdrojů proudu.

Výroba baterií ve Slaném však byla ukončena na jaře 2004 a přesunuta do Indonésie. V současné době se u nás vyrábějí jen průmyslové baterie, a to ve firmě SAFT Ferak v Raškovicích na severní Moravě. V blízké budoucnosti bude v České republice také zahájena výroba lithiových baterií určených pro elektromobily.