Tříděním a recyklací baterií chráníme přírodu

Baterie třídíme, protože tím chráníme životní prostředí. A to hned dvěma způsoby. Pokud by baterie skončily v popelnici na směsný odpad, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Tím, že baterie odnášíte na sběrná místa, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují jak na přírodě, tak na zdraví lidí. Zároveň umožňujete, že baterie budou zpracovány a předány k recyklaci.

Získáváme druhotné suroviny

Recyklací baterií získáváme kovonosné suroviny, které nám jsou znovu k užitku. Díky recyklaci jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 74 kilogramů kovonosných surovin, které můžeme využít například ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, sklokeramických desek, okapů, ale třeba i šperků, hudebních nástrojů, kosmetiky a mnoha dalších produktů. Z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií pak také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Díky recyklací získaným druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou kovů.

Baterie do koše nepatří

Tento grafický symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, které baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.