Zásadní změny ve sběru velkých průmyslových baterií

Jak jsme informovali v lednovém newsletteru, nedostatečné financování ohrožuje sběr a recyklaci průmyslových baterií v ČR. Abychom tuto problematiku aktivně řešili a zajistili zodpovědný přístup k této skupině často hmotnostně velkých odpadních baterií, zavádí společnost ECOBAT nový systém financování s účinností od 1. ledna 2024. Současně s tím se mění i podmínky samotné realizace sběru. S podrobnostmi o obou změnách vás seznámíme v tomto článku.

Co se mění pro distributory a výrobce velkých průmyslových baterií?

 • Recyklační příspěvek: Zavádíme recyklační příspěvek pro všechny baterie uvedené na trh v ČR.
 • Nová hmotnostní pásma: Rozšiřujeme stávající pásmo 1-5 kg na 1-25 kg a zavádíme nové pásmo pro baterie nad 25 kg.
 • Změny v sazbách: Upravujeme sazby v Sazebníku dle nových pásem a zavádíme novou sazbu 2,50 Kč/kg pro baterie nad 25 kg.
 • Bezplatný zpětný odběr: Zpětný odběr baterií nad 25 kg je nově bezplatný pro všechny smluvní klienty, kteří vykazují uvádění těchto baterií na trh.

Proč je zavedení recyklačních příspěvků tak důležité?

 • Recyklační příspěvky zajistí průběžné financování sběru a recyklace odpadních průmyslových baterií s hmotností nad 25 kg.
 • Garantují pokrytí nákladů na zpracování v budoucnu.
 • Přispívají k zodpovědné likvidaci odpadních baterií a ochraně životního prostředí.

Svoz průmyslových baterií bez starostí: Nové řešení pro firmy, domácnosti i sběrné dvory

Zpětný odběr bude proveden bezplatně, v případě, že:

 • dané baterie byly uvedeny na trh výrobcem zaregistrovaným v KS ECOBAT a
 • tento výrobce vykázal do konce roku 2023 stejné nebo větší množství baterií uvedených na trh, než je množství, které má být zpětně odebráno.

V ostatních případech bude zpětný odběr proveden jako placená služba na základě objednávky.

Objednávka svozu sběrným dvorem

Sběrné dvory nejsou primárně místem zpětného odběru průmyslových baterií s hmotností od 5 kg/ks.

Zpětný odběr bude bezplatně proveden pouze v případě, že požadované množství bude odpovídat spotřebě několika málo soukromých domácností. V ostatních případech bude zpětný odběr proveden jako placená služba na základě objednávky.

Další informace o sběru průmyslových baterií naleznete zde: Stalo se: Jak se postarat o průmyslové baterie na konci životního cyklu?

Příklady průmyslových baterií:

Podle typu:
 • Trakční baterie: Používají se pro pohon vozidel, jako jsou vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky a čisticí stroje.
 • Stacionární baterie: Používají se pro zálohování napájení, skladování energie (FVE) a UPS systémy.
Podle technologie:
 • Olověné, Nikl – kadmiové, Lithium-iontové, Lithium-železo-fosfátové 

Další články