Stalo se: Jak se postarat o průmyslové baterie na konci životního cyklu?

Ve spolupráci s asociací AKU-BAT CZ, z.s., jsme uspořádali webinář s názvem: „Jak se postarat o průmyslové baterie na konci životního cyklu?“ V rámci webináře jsme se zaměřili na následující klíčová témata:

1, Stručný přehled povinností výrobců a dovozců průmyslových baterií

Na úvod webináře jsme zrekapitulovali povinnosti tzv. „výrobce“.

Obecně a stručně je výrobce povinen:

  • Být zapsán v Seznamu výrobců baterií Ministerstva životního prostředí.
  • Zajišťovat zpětný odběr odpadních baterií od konečných uživatelů, a to bezplatně, bez ohledu na značku, stáří baterie a bez vazby na nákup nové baterie.
  • Zajišťovat recyklaci a materiálové využití (nikoliv odstranění) zpětně odebraných odpadních baterií, s minimální recyklační účinností dosahující nejméně 50 %.
  • Trvale informovat konečné uživatele o významu a způsobu zajištění zpětného odběru.
  • Poskytnout kauci za účelem krytí budoucích nákladů na zpětný odběr odpadních baterií prostřednictvím složení finančních prostředků na vázaný účet.
  • Každoročně podávat zprávy o zajištění zpětného odběru Ministerstvu životního prostředí.

2, Aktuální pohled na systém zpětného odběru průmyslových baterií v České republice

Výrobci mají možnost plnit své povinnosti buď individuálně, nebo mohou přenést plnění svých závazků na organizaci provozující kolektivní systém, což se nazývá kolektivní plnění.

Aktuálně je v Seznamu výrobců evidováno 617 výrobců průmyslových baterií. Z toho se 70 % těchto výrobců rozhodlo pro plnění prostřednictvím kolektivního systému ECOBAT. Toto rozhodnutí přišlo až ke konci roku 2022, kdy ECOBAT získal potřebná oprávnění pro průmyslové baterie. Do této doby plnili všichni výrobci své povinnosti individuálně.

Další poznatek

  • Seznamu výrobců chybí, k našemu překvapení, řada renomovaných firem.
  • Navíc žádní výrobci, dle našich informací, zatím nevytvářejí rezervu na budoucí náklady na zpětný odběr a recyklaci a plnění zákonných povinností probíhalo dosud spíše formálně.
  • Za neplnění či porušení zákonných povinností v oblasti zpětného odběru může být uložena pokuta až do výše 50.000.000 Kč.
graf

3, Sběr průmyslových baterií aktuálně v České republice: Identifikace a rizika

Aktuálně se v ČR potýkáme se situací, která vůbec neřeší financování samotného sběru a recyklace průmyslových baterií. Z tohoto důvodu KS ECOBAT přistoupil k zavedení nového systému financování průmyslových baterií za účelem řešení situací, kdy nelze přesně identifikovat původního výrobce. Nový systém si klade za cíl zajistit průběžné financování sběru a recyklace průmyslových baterií a zároveň vytváří záruku na pokrytí nákladů na zpracování těchto baterií v budoucnosti. To by mělo přispět k lepšímu zajištění finančních prostředků pro odpovědnou likvidaci odpadních průmyslových baterií. Takové kroky jsou klíčové pro udržitelné zpracování odpadů a ochranu životního prostředí.

4, Stav a výhled recyklačních kapacit v ČR a Evropě:

Situace v oblasti recyklace lithiových baterií je aktuálně výzvou, ačkoli dochází k pozitivnímu vývoji. Před pouhými pár měsíci bylo zajištění recyklace těchto baterií obtížné a nákladné, především kvůli omezeným kapacitám v Evropě a zaměření na recyklaci lithiových článků z nových baterií. Nicméně v letošním roce dochází k dramatickým změnám, kdy se otevírají nové recyklační linky po celé Evropě.

Problém však spočívá v tom, že většina nových zařízení nemá kompletní recyklační proces a často vytváří tzv. černou hmotu (CAM – cathode active material). Navíc mnoho recyklačních firem preferuje zpracování lithiových článků typu NMC (nikl-mangan-kobalt), zatímco recyklace článků LFP (lithium-železo-fosfát) je teprve v plenkách.

V současné době se mnoho recyklačních firem zaměřuje na získávání nejvýnosnějších kovů (Ni, Co, Cu, Al), zatímco materiálové využití uhlíku, manganu a lithia je ve fázi přípravy. V České republice momentálně funguje pouze jedna recyklační linka s roční kapacitou do 250 tun. Nicméně několik firem v České republice se specializuje na znovupoužití lithiových článků z trakčních baterií pro výrobu stacionárních akumulátorů energie.

Je třeba sledovat, jak se tato oblast bude vyvíjet, a podporovat inovace a technologické postupy, které povedou k efektivnější a udržitelnější recyklaci lithiových baterií.

Nestihli jste to? Nevadí.

Pokud jste neměli příležitost zúčastnit se živého vysílání nebo pokud si přejete znovu prohlédnout některou z prezentací, máme pro vás skvělou zprávu! Záznam celého webináře je nyní k dispozici a můžete si ho přehrát pomocí následujícího odkazu: Jak se postarat o průmyslové baterie na konci životního cyklu?

Další články