Recyklační kolotoč se roztočil pro baterie LMT

18. února 2024 vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie č. 2023/1542, které přináší důležité změny v oblasti sběru a recyklace baterií. Jednou z klíčových novinek je zavedení kategorie baterií lehkých dopravních prostředků (LMT – „Light Means of Transport“).

Co je baterie LMT?

Za baterii LMT (LMT – „Light Means of Transport“) se považuje taková baterie, která splňuje následující vlastnosti:

 1. Hermetické uzavření: Baterie musí být hermeticky uzavřena, aby se zabránilo úniku elektrolytu a dalších nebezpečných látek.
 2. Hmotnost: Hmotnost baterie nesmí přesáhnout 25 kg.
 3. Určení: Baterie musí být specificky určena pro pohon kolových vozidel s elektromotorem (nebo kombinací elektromotoru a lidské síly). To zahrnuje i kola kategorie L, která zahrnuje:
  • Elektrické mopedy s maximálním výkonem 4 kW a maximální konstrukční rychlostí 45 km/h.
  • Elektrická kola s maximálním trvalým výkonem 250 W a maximální konstrukční rychlostí 25 km/h.
  • Mopedy s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h a objem spalovacího motoru do 50 cm³.

Detailnější informace o kategorii L naleznete zde.

Příklady baterií LMT

 • Baterie pro elektrické koloběžky,
 • Baterie pro elektrické skateboardy a segwaye,
 • Baterie pro elektrické motokola, mopedy, motocykly,
 • Baterie pro quadrimobily a čtyřkolky.

Důležité: Baterie pro dětská vozítka nejsou klasifikovány jako baterie LMT,
ale spadají do kategorie přenosných baterií.

Kterých výrobků a koho se nařízení týká?

S ohledem na stávající nárůst prodeje baterií lehkých dopravních prostředků a skutečnost, že tyto baterie obvykle vydrží déle než přenosné baterie, byly zavedeny oddělené sběrné cíle pro baterie LMT a přenosné baterie. Měří se jako účinost sběru.

Co je to „ účinnost sběru baterií“?
Účinnost sběru baterií představuje procentuální podíl hmotnosti zpětně odebraných baterií ku hmotnosti baterií uvedených na trh.

Výpočet:

 • Zpětně odebrané baterie: Pro výpočet se používá výsledek za konkrétní kalendářní rok.
 • Baterie uvedené na trh: Bere se průměr hmotnosti za poslední 3 roky.

Účinnost sběru baterií je důležitým ukazatelem efektivity zpětného odběru a recyklace baterií.

Graf účinosti sběru baterií
Graf: Cíle pro sběr přenosných (PB) a LMT baterií
Zdroj: Nařízení EU, článek 59–60
Cíl sběru baterií LMT:
 • 51 % do 31. prosince 2028
 • 61 % do 31. prosince 2031
Cíl sběru přenosných baterií:
 • 45 % do 31. prosince 2026
 • 63 % do 31. prosince 2027
 • 73 % do 31. prosince 2031

Tyto cíle budou dále přezkoumány s ohledem na vývoj trhu a dostupnost baterií k recyklaci

Kam vedou další kroky dle Nařízení EU

 • Komise posoudí proveditelnost a přínosy systému zálohování baterií, zvláště pro přenosné baterie.
 • Budou prozkoumány možnosti zavedení dvou podkategorií přenosných baterií: nabíjitelné a nenabíjitelné, s oddělenými sběrnými cíli.
 • Komise vypracuje zprávu o přezkoumání sběrných cílů a možnostech zálohování baterií.
 • Přehodnocení metody výpočtu účinnosti sběru pro přenosné a LMT baterie má zohlednit překvapivě dlouhý životní cyklus baterií a reálnou dostupnost vysloužilých baterií.

Další články