Opravdu zakáží olověné baterie?

Přenosné baterie
Přenosné baterie

„Takže zakázali olověné baterie“- k podobnému alarmujícímu závěru může dospět čtenář Přílohy I nového Nařízení o bateriích č.2023/1542.

Dočte se zde, že „od 18. srpna 2024, přenosné baterie, bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou zabudované do zařízení, nesmí obsahovat více než 0,01 % hmotnostních olova“, (Nařízení, Příloha I). Přitom ale všechny typy olověných (Pb) akumulátorů s kyselinou, gelem či AGM obsahují 40 až 60 % olova.

Částečným zmírněním takového závěru může být skutečnost, že zákaz nadlimitního obsahu olova (Pb) je omezen pouze na kategorii přenosných baterií. Tím se zákaz prodeje a dovozu nevztahuje na startovací, ani na průmyslové (trakční i stacionární) baterie.

„Zákaz nadlimitního obsahu olova se týká pouze přenosných baterií. Nevztahuje se na startovací, ani na průmyslové baterie.“

Jaká je tedy budoucnost olověných přenosných baterií?

Pokud si nyní kladete otázku budoucnosti olověných přenosných baterií je nutné znát kategorie baterií a jejich výklad (viz. článek „Zavádí se nové skupiny baterií“). Podle nového nařízení je za přenosnou baterii považována každá baterie, která je hermeticky uzavřena, má hmotnost 5 kg nebo nižší, není určena specificky pro průmyslové použití a není ani baterií elektrického vozidla, baterií lehkého dopravního prostředku, ani startovací baterií“.

Přenosné baterie pro všeobecné použití
Přenosné baterie pro všeobecné použití

Zásadním a klíčovým faktorem v novém ustanovení je pak nově zavedená podskupina přenosných baterií, a to tzv. „přenosné baterie pro všeobecné použití“. Do této kategorie patří baterie „ať už nabíjitelné, či nikoliv, které jsou specificky určeny k tomu, aby byly interoperabilní, a které mají jeden z těchto společných formátů: 4,5 V (3R12), knoflíkový článek, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 V“.

Komplikovaná a krkolomná interpretace, která v sobě skrývá definici všem dobře známé tužkové baterie, mikrotužky, malé i velké buřty, knoflíky apod. Zkrátka baterie, které si běžně koupíte kdekoliv v obchodě a doma si je bezpečně vyměníte v dálkovém ovladači, svítilnách, hračkách pro děti a dalších drobných spotřebičích.

U těchto baterií se při jejich výrobě olovo přidává pro lepší materiálové a antikorozní vlastnosti. Právě tato skutečnost je podstatná u zmíněného omezení, jehož cílem bylo (a věřme, že je) omezit používání olova pouze při výrobě tužkových, mikrotužkových a jiných baterií – nově zvaných jako přenosné baterie pro všeobecné použití (na ostatní přenosné baterie se zákaz nevztahuje). Technologický pokrok již v současné době umožňuje výrobcům obejít se i bez příměsí olova.

Bezpečnostní systémy s olověnou baterií prodávat dál můžete, nikoliv však elektrická dětská autíčka

Co to však znamená pro prodej gelových či AGM olověných akumulátorů, jejichž hmotnost je často do 5 kg, jsou (téměř) hermeticky uzavřené a slouží v řadě domácností jako záložní zdroje energie pro zabezpečovací systémy?

Správnou odpověď opět najdeme v novém Nařízení (odstavec 15 preambule), kde je kromě jiného uvedeno, že „baterie používané pro ukládání energie v soukromém nebo domácím prostředí by měly být pro účely tohoto nařízení považovány za průmyslové baterie“.

„Správná kategorizace olověných akumulátorů je klíčová.“

Dětské vozítko
Dětské vozítko

Bohužel obdobné řešení zatím nelze zcela aplikovat na totožné olověné baterie určené pro pohon dětských vozítek. V témže odstavci je totiž vysvětleno, že „baterie používané k pohonu kolových vozidel, které jsou ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES považovány za hračky, by neměly být pro účely tohoto nařízení považovány za baterie lehkých dopravních prostředků, nýbrž by měly být považovány za přenosné baterie“.

Olověné baterie určené pro pohon dětských vozítek tak splňují definici přenosné baterie a z tohoto důvodu je pravděpodobné, že je nebude možné od srpna 2024 dovážet ani prodávat.

„Zákaz nadlimitního obsahu by se mělo týkat přenosných baterií pro všeobecné použítí.“

ECOBAT podá podnět k revizi

Domníváme se, že formulace omezení obsahu olova v Nařízení o bateriích (Příloha I) není v souladu se záměrem evropských legislativců. Původním cílem bylo zřejmě omezit užívání olova jako příměsi pro lepší tažnost (duktilitu) při výrobě vnějších obalů přenosných baterií pro všeobecné použití (nová podskupina přenosných baterií). ECOBAT proto podá v brzké době příslušným orgánům podnět s požadavkem revize a úpravy daného ustanovení.

Další články