Zorientujte se v nových pravidlech EU o bateriích

Nařízení o bateriích („nařízení“) je evropské nařízení (2023/1542), které stanovuje nová pravidla pro celý životní cyklus baterií – od jejich konstrukce, výroby, až po zpětný odběr a využití či recyklaci. Nařízení se vztahuje na všechny baterie – od těch v mobilních telefonech, automobilech, elektrokolech, elektrických vozidlech, až po průmyslové baterie a startovací baterie.

Nařízení EU nabývá účinnosti (už) od 18. února 2024. Všechna nová ustanovení budou nabíhat postupně a pro vaši lepší orientaci jsme připravili „Harmonogram nových pravidel a povinností EU o bateriích„.

Harmonogram s vyhledáváním klíčových slov

Harmonogram obsahuje přesně 73 ustanovení. Jednotlivé informace můžete vyhledat pomocí vyhledávače. Na základě vhodně zvolených klíčových slov, která do něj zadáte, můžete najít požadované informace.

Vyhledávat můžete podle roku, jednotlivých témat nebo kategorií baterií.

Přehled témat:

 • administrace nařízení
 • bezpečnost
 • digitální pas
 • omezení látek
 • podíl recyklátů
 • politika náležité péče
 • průzkum TKO a EEZ
 • recyklace
 • sběr
 • stav, výkonnost a životnost
 • uhlíková stopa
 • ukončení primárních baterií
 • vyjímatelnost baterií
 • zálohování
 • značení

Kategorie baterií

Věcná působnost nařízení nadále pokrývá všechny baterie – bez ohledu na jejich tvar, hmotnost, objem, materiálové složení nebo použití – které jsou uváděny na trh nebo do provozu v EU. A to i bez ohledu, zda jsou prodávány samostatně nebo jako součást automobilů či elektrických a elektronických zařízení. Zavádějí se další kategorie baterií, což vede k nové klasifikaci baterií s odpovídajícími povinnostmi hospodářských subjektů. 

Pro správné vyhledávání kategorií baterií v Harmonogramu se řiďte následující tabulkou jejich zkratek:

Zkratka kategorieKategorie bateriíBattery category
-PB-Přenosné baterie, všechny přenosné bateriePortable batteries, all portable batteries
-PB GEN-Přenosné baterie pro všeobecné použitíPortable batteries of general use
-PB PRIM-Nenabíjitelné přenosné baterieNon rechargeable portable batteries
-PB RECH-Nabíjitelné přenosné baterieRechargeable portable batteries
-SLI-Startovací baterieStarting, lighting and ignition batteries
-IB-Průmyslové baterie, všechny průmyslové baterieIndustrial batteries
-IB SBS-Stacionární bateriové systémy pro ukládání energieStationary battery energy storage systems
-IB nad 2 kWh-Průmyslové baterie s kapacitou vyšší než 2 kWhIndustrial batteries with a capacity greater than 2 kWh
-IB RECH-Nabíjitelné průmyslové baterieRechargeable industrial batteries
-IB RECH OUT-Nabíjitelné průmyslové baterie s výhradně vnější akumulacíRechargeable industrial batteries with exclusively external storage
-LMT-Baterie lehkých dopravních prostředkůLight means of transport batteries
-EV-Baterie elektrických vozidelElectric vehicle batteries

Harmonogram nových pravidel a povinností EU o bateriích

TermínTémaUstanoveníPřenosné bateriePrůmyslové baterieBaterie elektrických vozidelBaterie lehkých dopravních prostředkůStartovací baterieReference
18.08.2023administrace NařízeníNařízení vstoupilo v platnost-PB--IB--EV--LMT--SLI-
18.02.2024administrace NařízeníNařízení nabývá účinnosti-PB--IB--EV--LMT--SLI-
18.02.2024omezení látekBaterie nesmí obsahovat více než 0,0005 % hmotnostních rtuti (Hg)-PB--IB--EV--LMT--SLI-příloha I
18.02.2024omezení látekBaterie nesmí obsahovat více než než 0,002 %
hmotnostních kadmia (Cd)
-PB-příloha I
18.02.2024uhlíková stopaKomise vypracuje metodiku a stanoví formát prohlášení o uhlíkové stopě-EV-článek 7
18.08.2024bezpečnostK baterii je přiložen doklad o splnění bezpečnostních parametrů, provedených zkouškách a možných rizikách-IB SBS-článek 12
18.08.2024stav, výkonnost a životnostNové postupy posuzování shody baterií-PB--IB--EV--LMT--SLI-kapitola IV
18.08.2024omezení látekBaterie nesmí obsahovat více než 0,01% hmotnostních olova (pb)-PB-příloha I
18.08.2024stav, výkonnost a životnostBMS baterie musí obsahovat aktuální údaje o technickém stavu a životnosti-IB SBS--EV--LMT-článek 14
18.08.2024stav, výkonnost a životnostK bateriím bude přiložen doklad o jejich elektrochemické výkonnosti a životnosti-IB nad 2 kWh--EV--LMT-článek 10
18.02.2025recyklaceKomise stanoví metodiku pro stanovení recyklační účinnosti a MV-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 71
18.02.2025uhlíková stopaBude vypracováno prohlášení o uhlíkové stopě-EV-článek 7
18.02.2025uhlíková stopaKomise stanoví požadavky na výkonostní třídy z hlediska uhlíkové stopy-EV-článek 7
18.02.2025uhlíková stopaKomise vypracuje metodiku a stanoví formát prohlášení o uhlíkové stopě-IB RECH-článek 7
18.08.2025administrace NařízeníKomise stanoví sankční pravidla za porušování Nařízení-PB--IB--EV--LMT--SLI-
18.08.2025administrace NařízeníČlenské státy určí národní orgány pro dohled nad problematikou rozšířené odpovědnosti výrobců baterií-PB--IB--EV--LMT--SLI-
18.08.2025politika náležité péčeHospodářské subjekty s ročním obratem nad 40 milEUR provádějí politiku náležité péče o baterie při jejich uvádění na trh či do provozu-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 48
18.08.2025značeníKomise stanoví harmonizované specifikace k požadavkům na označování štítkemčlánek 13
18.08.2025značeníBaterie musí být označeny symbolem pro tříděný sběr baterií-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 13
31.12.2025recyklaceMusí být dosaženo následující účinosti recyklace: olověné Pb baterie 75%, lithiové baterie 65%, NiCd baterie 80%, ostatní baterie 50%-PB--IB--EV--LMT--SLI-příloha XII
01.01.2026průzkum TKO a EEZKaždý členský stát provede průzkum složení TKO a OEEZ s cílem určit obsah baterií-PB--LMT-článek 69
18.02.2026stav, výkonnost a životnostKomise stanoví hodnoty minimální elektrochemické výkonnosti a životnosti-IB nad 2 kWh-článek 10
18.02.2026uhlíková stopaBude vypracováno prohlášení o uhlíkové stopě-IB RECH-článek 7
18.08.2026digitální pasKomise stanoví okruh osob s oprávněným zájmem a rozsah nakládání s informacemi uvedenými v digitálním pasu-IB nad 2 kWh--EV--LMT-článek 77
18.08.2026podíl recyklátůKomise stanoví metodiku pro výpočet, ověření obsahu recyklátů a formát dokladu-IB nad 2 kWh--EV--LMT--SLI-článek 8
18.08.2026recyklaceKomise provede případnou revizi cílů recyklační účinnosti a MV-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 71
18.08.2026uhlíková stopaBaterie budou opatřeny štítkem uvádějícím uhlíkovou stopu baterie a zařazení do výkonové třídy z hlediska uhlíkové stopy-EV-článek 7
18.08.2026uhlíková stopaKomise stanoví požadavky na výkonostní třídy z hlediska uhlíkové stopy-IB RECH-článek 7
18.08.2026uhlíková stopaBaterie budou zařazeny do výkonostních tříd z hlediska uhlíkové stopy-EV-článek 7
18.08.2026značeníBaterie musí být označeny štítkem o životnosti v určitých zařízeních a slovním spojením non-rechargeable-PB PRIM-článek 13
18.08.2026značeníBaterie musí být označeny štítkem s obecnými informacemi-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 13
18.08.2026značeníBaterie musí být označeny štítkem o kapacitě-PB RECH--LMT--SLI-článek 13
18.02.2027digitální pasKaždá baterie musí mít digitální pas-IB nad 2 kWh--EV--LMT-článek 77
18.02.2027stav, výkonnost a životnostKomise stanoví hodnoty minimální elektrochemické výkonnosti a životnosti-LMT-článek 10
18.02.2027uhlíková stopaKomise vypracuje metodiku a stanoví formát prohlášení o uhlíkové stopě-LMT-článek 7
18.02.2027vyjímatelnost bateriíMusí být zajištěna vyjímatelnost a vyměnitelnost baterií zabudovaných do výrobků konečným uživatelem-PB-článek 11
18.02.2027vyjímatelnost bateriíMusí být zajištěna vyjímatelnost a vyměnitelnost baterií i jednotlivých článků nezávislým odborníkem-LMT-článek 11
18.02.2027značeníBaterie musí být označeny QR kódem-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 13
18.08.2027sběrKomise stanoví novou metodiku pro výpočet účinnosti sběru-PB--LMT-článek 59
18.08.2027stav, výkonnost a životnostKomise stanoví hodnoty minimální elektrochemické výkonnosti a životnosti-PB GEN-článek 9
18.08.2027stav, výkonnost a životnostBaterie splňují minimální hodnoty elektrochemické výkonnosti a životnosti-IB nad 2 kWh-článek 10
18.08.2027uhlíková stopaBaterie budou opatřeny štítkem uvádějícím uhlíkovou stopu baterie a zařazení do výkonové třídy z hlediska uhlíkové stopy-IB nad 2 kWh-článek 7
18.08.2027uhlíková stopaBaterie budou zařazeny do výkonostních tříd z hlediska uhlíkové stopy-IB RECH-článek 7
31.12.2027omezení látekKomise vypracuje zprávu o látkách vzbuzujících pochybnosti-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 6
31.12.2027recyklaceMusí být dosaženo minimální míry materiálového využití: Ni, Co, Cu, Pb - 90%, Li - 50%-PB--IB--EV--LMT--SLI-příloha XII
31.12.2027sběrÚčinnost sběru se zvyšuje na 63%-PB-článek 59
31.12.2027zálohováníKomise posoudí proveditelnost zálohování baterií-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 63
18.02.2028uhlíková stopaBaterie nesmí překročit maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy-EV-článek 7
18.08.2028podíl recyklátůBaterie musí mít doklad o obsahu recyklátů Ni, Co, Li, Pb-IB nad 2 kWh--EV--SLI-článek 8
18.08.2028stav, výkonnost a životnostBaterie musí splňovat hodnoty minimální elektrochemické výkonnosti a životnosti-PB GEN-článek 9
18.08.2028stav, výkonnost a životnostBaterie splňují minimální hodnoty elektrochemické výkonnosti a životnosti-LMT-článek 10
18.08.2028uhlíková stopaBude vypracováno prohlášení o uhlíkové stopě-LMT-článek 7
18.08.2028uhlíková stopaKomise stanoví požadavky na výkonostní třídy z hlediska uhlíkové stopy-LMT-článek 7
31.12.2028podíl recyklátůKomise posoudí případnou revizi cílů pro minimální obsahy recyklátů-IB nad 2 kWh--EV--LMT--SLI-článek 8
31.12.2028sběrÚčinnost sběru baterií je 51%-LMT-článek 60
18.02.2029uhlíková stopaBaterie nesmí překročit maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy-IB RECH-článek 7
18.02.2029uhlíková stopaKomise vypracuje metodiku a stanoví formát prohlášení o uhlíkové stopě-IB RECH OUT-článek 7
18.02.2030uhlíková stopaBaterie budou opatřeny štítkem uvádějícím uhlíkovou stopu baterie a zařazení do výkonové třídy z hlediska uhlíkové stopy-LMT-článek 7
18.02.2030uhlíková stopaBaterie budou zařazeny do výkonostních tříd z hlediska uhlíkové stopy-LMT-článek 7
18.08.2030uhlíková stopaBude vypracováno prohlášení o uhlíkové stopě-IB RECH OUT-článek 7
18.08.2030uhlíková stopaKomise stanoví požadavky na výkonostní třídy z hlediska uhlíkové stopy-IB RECH OUT-článek 7
31.12.2030recyklaceMusí být dosaženo následující účinosti recyklace: Pb baterie 80%, lithiové baterie 70%-PB--IB--EV--LMT--SLI-příloha XII
31.12.2030sběrÚčinnost se zvyšuje na 73%-PB-článek 59
31.12.2030uhlíková stopaKomise posoudí zaveditelnost certifikátu o uhlíkové stopě-PB--IB- maléčlánek 7
31.12.2030ukončení primárních bateriíKomise posoudí proveditelnost postupného ukončení nenabíjecích baterií-PB GEN-článek 9
18.08.2031podíl recyklátůBaterie musí obsahovat minimální podíly recyklovaných materiálů (Co=16%, Pb=85%, Ni=6%, Li=6%)-IB nad 2 kWh--EV--SLI-článek 8
18.08.2031uhlíková stopaBaterie nesmí překročit maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy-LMT-článek 7
31.12.2031recyklaceMusí být dosaženo minimální míry materiálového využití: Ni, Co, Cu, Pb - 95%, Li - 80%-PB--IB--EV--LMT--SLI-příloha XII
31.12.2031sběrÚčinnost sběru baterií se zvyšuje na 61%-LMT-článek 60
18.02.2032uhlíková stopaBaterie budou zařazeny do výkonostních tříd z hlediska uhlíkové stopy-IB RECH OUT-článek 7
18.08.2033podíl recyklátůBaterie musí mít doklad o obsahu recyklátů Ni, Co, Li, Pb-LMT-
18.08.2033podíl recyklátůBaterie musí mít doklad o obsahu recyklátů Ni, Co, Li, Pb-LMT-článek 8
18.08.2033uhlíková stopaBaterie nesmí překročit maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy-IB RECH OUT-článek 7
18.08.2036podíl recyklátůBaterie musí obsahovat minimální podíly recyklovaných materiálů (Co=26%, Pb=85%, Ni=15%, Li=12%)-IB nad 2 kWh--EV--LMT--SLI-článek 8

Další články