Zavádí se nové skupiny baterií

Nařízení 2023/1542 o bateriích a odpadních bateriích přináší rozčlenění těchto výrobků do nových skupin či podskupin. Přibyly dvě nové skupiny – baterie lehkých dopravních prostředků a baterie elektrických vozidel. Průmyslové baterie jsou pak členěny do více podskupin.

Srovnávací tabulka základního členění baterií

dle Směrnice 2006/66/EUdle Nařízení 2023/1542
Skupiny Skupiny Podskupiny
Přenosné bateriePřenosné bateriePřenosné baterie ostatní
Přenosné baterie pro všeobecné použití
Automobilové baterieStartovací baterie
Průmyslové bateriePrůmyslové baterieS kapacitou do 2 kWh
S kapacitou nad 2 kWh
Stacionární bateriové systémy pro ukládání energie
Baterie lehkých dopravních prostředků
Baterie elektrických vozidel

Podrobná definice jednotlivých skupin

DefiniceZměnyPříklady specifických povinností
Přenosné baterie
jsou hermeticky uzavřeny, mají hmotnost 5 kg nebo nižší, nejsou určeny specificky pro průmyslové použití a nejsou ani bateriemi elektrických vozidel, bateriemi lehkých dopravních prostředků ani startovacími bateriemi
Místo „ručně přenositelné“ je nyní hmotnostní limit do 5 kgOd 18.02.2024 nesmí přenosné baterie obsahovat více než 0,01 % Pb.
Navyšují se limity účinnosti sběru, od roku 2027 na 63 % a od roku 2030 na 73 %.
Přenosné baterie pro všeobecné použití
přenosná baterie, ať už nabíjitelná, či nikoliv, která je specificky určena k tomu, aby byla interoperabilní, a která má jeden z těchto společných formátů: 4,5 V (3R12), knoflíkový článek, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9V (PP3)
Nová kategorieDo 2030 bude posouzena proveditelnost ukončení nenabíjitelných baterií.
Do 2027 bude posouzena proveditelnost jejich zálohování.
Startovací baterie
baterie, která je specificky určena k dodávání elektrické energie pro startování, osvětlení nebo zapalování a která může být rovněž použita pro doplňkové nebo záložní účely ve vozidlech, dalších dopravních prostředcích nebo strojních zařízeních
Kategorie měla dříve název „automobilové baterie“Baterie musí obsahovat od roku 2031 minimální podíly recyklovaných materiálů (Co=16 %, Pb=85 %, Ni=6 %, Li=6 %).
Baterie lehkých dopravních prostředků (LMT)
baterie, která je hermeticky uzavřena, má hmotnost 25 kg nebo nižší a je specificky určena k poskytování elektrické energie pro pohon kolových vozidel, jež mohou být poháněna pouze elektrickým motorem nebo kombinací motoru a lidské síly, včetně vozidel kategorie L
Nová kategorie, dříve součástí skupiny průmyslových bateriíPro baterie LMT musí být vytvořena dostupná síť sběrných míst a účinnost sběru musí dosáhnout do roku 2028 minimálně 51 %.
Od roku 2027 musí každá baterie mít svůj digitální pas.
Od roku 2027 musí být baterie označena QR kódem.
Baterie elektrických vozidel (EV)
baterie, která je specificky určena k poskytování elektrické energie pro pohon hybridních nebo elektrických vozidel kategorie L, která má hmotnost vyšší než 25 kg, nebo baterie, která je specificky určena k poskytování elektrické energie pro pohon hybridních nebo elektrických vozidel kategorií M, N nebo O
Nová kategorie, dříve součástí skupiny průmyslových bateriíKe každé baterii bude vypracováno prohlášení o uhlíkové stopě.
Hospodářské subjekty s ročním obratem nad 40 mil. EUR provádějí politiku náležité péče o baterie při jejich uvádění na trh či do provozu.
Stacionární bateriové systémy pro ukládání energie
průmyslová baterie s vnitřní akumulací, která je specificky určena k ukládání elektrické energie z elektrické rozvodné sítě a jejímu dodávání do této sítě nebo k ukládání elektrické energie pro konečné uživatele a jejímu dodávání těmto uživatelům, bez ohledu na to, kde a kým je tato baterie používána
Nová podkategorie patřící mezi průmyslové baterie, stejně jako podle předchozí legislativyBMS baterie musí obsahovat aktuální údaje o technickém stavu a životnosti baterie.
K baterii musí být přiložen doklad o splnění bezpečnostních parametrů, provedených zkouškách a možných rizikách.
Průmyslová baterie
baterie, která je specificky určena pro průmyslové použití, zamýšlena pro průmyslové použití poté, co byla předmětem přípravy pro nové využití nebo nového využití, nebo jakákoli jiná baterie o hmotnosti vyšší než 5 kg a která není baterií elektrického vozidla, baterií lehkého dopravního prostředku ani startovací baterií
Definice je rozšířena o baterie nového použití, ale zredukována o baterie EV a baterie LMT.Baterie nad 2 kWh splňují minimální hodnoty elektrochemické výkonnosti a životnosti.
Baterie budou opatřeny štítkem uvádějícím uhlíkovou stopu baterie a zařazení do výkonové třídy z hlediska uhlíkové stopy.

Poznámka: Příklady specifických povinností jsou opravdu jen příklady z velkého množství povinností dle nového Nařízení a budeme se tomu věnovat podrobněji v dalších dílech našeho newsletteru.

Další články