Jak třídit e-cigarety?

E-cigarety třiďte stejně jako jiná drobná elektrozařízení. Nejjednodušší a správnou cestou k ekologické likvidaci je vybitý přístroj odevzdat v prodejně, kde jste si ho zakoupili, nebo ho vhoďte do kontejneru určeného pro drobná elektrozařízení.

Další články