Proč baterie nepatří do koše?

Pokud baterie hodíte do směsného odpadu, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z nich uvolní škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu a podzemní a povrchové vody.

Tím, že baterie odnášíte na sběrná místa, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují jak na přírodě, tak na zdraví lidí i zvířat. Zároveň pak díky vám mohou být baterie zpracovány a předány k recyklaci.

Další články