EU nařízení o bateriích: Co nás čeká v roce 2024

Jaké jsou nové požadavky na konstrukci, výrobu, zpětný odběr a využití či recyklaci baterií v roce 2024?

Od 18. února 2024

Účinnost nařízení

  • Nařízení o bateriích nabývá účinnosti a začne tedy platit ve všech zemích EU. Toto Nařízení je právně nadřazeno zákonu č.542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a je potřeba počítat s tím, že některých ustanoveních se mohou tyto dva právní předpisy mírně lišit.

Obsah nebezpečných látek

  • Žádné baterie nesmí obsahovat více než 5 ppm rtuti. Omezení se zatím nevztahuje na ZnAir knoflíkové baterie. Přenosné baterie nesmí obsahovat více než 20 ppm kadmia. (Nařízení, Příloha I) Nejedná se o žádnou novinku, pouze je tímto ustanovením zrušena výjimka pro použití NiCd akumulátorů určených do nouzových a zabezpečovacích systémů a do zdravotnických přístrojů.

Od 18. srpna 2024

Baterie nesmí obsahovat více než 0,01 % Pb

  • Přenosné baterie, bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou zabudované do zařízení, nesmí obsahovat více než 0,01 % hmotnostních olova“, (Nařízení, Příloha I). Toto omezení probíráme podrobně v článku Opravdu zakáží olověné baterie? tohoto newsletteru.

Posuzování shody

  • Baterie musí projít postupem posuzování shody (Nařízení, článek 17). Toto posouzení shody se stane předpokladem pro získání EU prohlášení o shodě (Nařízení, článek 18) a připojení označení shody CE (Nařízení, články 19, 20 a 38 odst. 3), které budou rovněž povinné. Tyto kroky prokáží soulad s požadavky na udržitelnost a bezpečnost stanovenými v kapitole II. Obecná pravidla pro připojování označení CE na výrobek, včetně přenosných baterií, jsou k dispozici v Modré příručce Komise k provádění pravidel EU pro výrobky z roku 2022.

Výrobci stacionárních bateriových systémů musí doložit zvláštním dokumentem, že baterie jsou při běžném provozu a používání bezpečné

  • Dokumentace musí obsahovat důkazy, že bateriové systémy byly úspěšně odzkoušeny podle bezpečnostních parametrů. Dále musí obsahovat posouzení možných bezpečnostních rizik, důkazy o tom, že tato rizika byla úspěšně zmírněna a přezkoušena. Současně musí obsahovat pokyny ke zmírnění rizik v případě, že by mohlo k rizikovým situacím dojít. Přesné znění najdete v článku 12 Nařízení. Příloha V. obsahuje seznam jedenácti bezpečnostních parametrů (například ochrany proti vnějšímu zkratu, přebíjení, nadměrnému vybití, přehřátí či šíření tepla apod.). Poměrně nejednoznačně pak vyznívá věta uvedená v článku 12, odstavci 2, písmenu a), že bezpečnostní parametry se použijí pouze tehdy, existuje-li pro daný bateriový systém odpovídající riziko.

BMS stacionárních bateriových systémů, baterií LMT a baterií pro elektrická vozidla musí obsahovat údaje o parametrech aktuálního technického stavu a předpokládané životnosti

  • Zmíněné parametry jsou uvedeny v příloze VII a jedná se například o stav certifikované energie (SOCE) pro EV baterie nebo o zbývající kapacitu, výkon či energetickou účinnost cyklu. Přístup pouze pro čtení k údajům se poskytne všem fyzickým nebo právnickým osobám, které baterii legálně zakoupily, včetně nezávislých provozovatelů nebo provozovatelů zařízení pro nakládání s odpady. Účelem je umožnit jiným stranám vyhodnocení zbytkové hodnoty nebo zbývající životnosti baterie a jejich schopnosti dalšího použití.

Ke všem nabíjitelným průmyslovým bateriím nad 2 kWh, bateriím LMT a bateriím pro EV bude přiložen dokument s parametry elektrochemické výkonnosti a životnosti

  • Jedná se o parametry zaručené kapacity (Ah) a poklesu kapacity (%), výkonu (W) a poklesu výkonu (%), vnitřního odporu  a nárůstu vnitřního odporu, energetické účinnosti cyklu a jejího poklesu.

Další články