9 příkladů, kdy baterie zachraňují životy

Na 7.4. připadá Světový den zdraví.  Tento svátek byl vyhlášen 7. 4. 1950, kdy také vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO. Nejspíš vás napadne – jak ale souvisí baterie s lidským zdravím?

Baterie nám hodně usnadňují život. Denně je používáme třeba v dálkovém ovladači, v hodinách, v mobilu, v zubním elektrickém kartáčku nebo v autě. Baterie jsou pro nejednoho z nás daleko víc než běžnou každodenní samozřejmostí. Jsou nenahraditelnou součástí aplikací či výrobků, které mají klíčový vliv na naše zdraví a životní komfort. V některých případech nám pak doslova zachraňují náš život. 

1. Kardiostimulátor

Začneme, pro mnohé, srdeční záležitostí. Kardiostimulátor se používá k léčbě poruch srdečního rytmu. Podporuje srdce generováním malých elektrických pulzů. První kardiostimulátor byl implantován v roce 1958, ale baterie ještě nevydržela tak dlouho jako nyní – už po několika hodinách se vybila. Současné baterie v kardiostimulátorech vydrží dokonce 5 až 15 let. Potom, co baterie v kardiostimulátoru doslouží, se vymění pomocí malé operace.

2. Externí defibrilátor

Pokud dojde k zástavě srdce, používají se automatizované externí defibrilátory nebo zkráceně AED. Vestavěná lithiová baterie generuje proud, který způsobí, že se srdce znovu rozběhne. AED jsou k dispozici na stovkách veřejných míst po celé České republice. Jedná se o přístroj určený k laické resuscitaci, takže se nebojte AED v případě potřeby použít. Během celé akce vás navádí hlasitými pokyny. Nejbližší AED si můžete vyhledat na www.zachrankaapp.cz/aed.

3. Sluchadlo

Sluchadlo je malý, ale šikovný přístroj, který slouží ke zlepšení sluchu. Nemůže bohužel svému nositeli zajistit zcela normální sluch, ale mělo by mu poskytnout co největší přínos. Existuje více druhů sluchadel, ale všechna fungují jen díky knoflíkové baterii, která je uvnitř.

4. Glukometr

Glukometr je přístroj určený k domácímu měření glykémie. Zpravidla umí vypočítat týdenní a měsíční průměr z naměřených hodnot glykémie. To diabetikovi slouží k přibližnému odhadu, zda je diabetes z dlouhodobého hlediska léčen správně, či nikoliv.

Kromě klasického glukometru existuje i takový, který data získává z malého přenosného senzoru, který se umisťuje na paži. Senzor nepřetržitě snímá a ukazuje aktuální hladinu glukózy v krvi a vydrží v provozu zhruba 14 dní.

5. Detektory plynu, kouře a oxidu uhelnatého

Už nejsou potřeba žádní kanárci! Detektory upozorňují na nebezpečí, jako je únik plynu, nedostatek kyslíku, tvorba kouře nebo riziko výskytu oxidu uhelnatého. Mohou zabránit velkým katastrofám – požárům, otravám plynem či udušení. Ano, i v těchto zařízeních spolehlivě slouží baterie. Když baterie přestanou fungovat, detektor na to upozorní, a je třeba je vyměnit.

6. Termovizní kamery

Termovizní kamery detekují teplo – zviditelňují teplotu na základě intenzity infračerveného záření. Pomáhají tak hasičům orientovat se v hustém kouři, lépe posoudit situace a rychleji se rozhodovat. Sami musíte uznat, že termokamera, která by musela být zapojená do zásuvky, by při požáru nebyla moc užitečná. Naštěstí ale funguje na spolehlivé baterie!

7. Černá skříňka v letadle

Nemusíme vám popisovat, jak důležitou roli hrají černé skříňky v případě vyšetřování havárie letadla. Každé letadlo má na palubě dvě černé skříňky. První ukládá letové údaje, ta druhá zaznamenává konverzaci mezi piloty v kokpitu. Ve skutečnosti ale vůbec nejsou černé! Obvykle mají oranžovou nebo žlutou barvu, která usnadňuje jejich nalezení po havárii. V případě nehody také skříňky vysílají signál, díky kterému záchranáři mohou určit jejich přesnou polohu. To vše se může dít jen díky vestavěné baterii, která po nehodě skříňky napájí až 30 dní!

8. Speciální drony pro pomoc tonoucím

Jsou prostě situace, kdy by si ani sám David Hasselhoff z Pobřežní hlídky neporadil. V některých oblastech Austrálie tak pobřežní stráže využívají k záchraně plavců v nebezpečí drony. Jedná se o profesionální drony se speciální výbavou a samozřejmě také s výkonnými a spolehlivými bateriemi. Velmi snadno se dostanou k člověku, který se ve vodě dostal do nesnází, a na správné místo shodí záchranný kruh.

9. GPS

Zařízení GPS umožňuje pomocí elektronického přijímače určit přesnou polohu na povrchu země. Satelity, které přenášejí signál GPS, mohou díky vestavěné baterii pracovat ve dne i v noci. Dokážou perfektně lokalizovat volajícího v případě ohrožení a přispět tak k záchraně jeho života.

Baterie si zaslouží naší větší pozornost

S rozvojem nových aplikací se na trhu uplatňují stále nové typy baterií. Zvyšuje se tlak na jejich výkon, výdrž a kompaktní rozměry. ECOBAT jako provozovatel kolektivního systému má oprávnění MŽP (Ministerstvo životního prostředí) k zajištění sběru, dopravy, třídění i následné recyklace již vybitých baterií. Baterie totiž patří mezi nebezpečný odpad, protože obsahují toxické látky. Pokud by baterie skončily v popelnici na směsný odpad, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně již zmíněných toxických kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Tím, že baterie třídíte a odnášíte je na sběrná místa chráníme životní prostředí a lidské zdraví. Je tedy nutné mít v povědomí i tento aspekt a věnovat pozornost i otázkám sběru a třídění, aby baterie nebyly na jedné straně dobrým sluhou, ale na druhé špatným pánem. 

Materiál byl zpracován z podkladů KS ECOBAT, KS BEBAT, WHO.

Další články