Zajistíme pro vás komplexní servis

Spolupráce se společností ECOBAT je tím nejjednodušším způsobem, jak jako výrobce či dovozce baterií a akumulátorů zabezpečíte plnění svých zákonných povinností. Jsme na trhu už 18 let a máme zkušenosti, abychom vás spolehlivě provedli všemi procesními, organizačními i legislativními náležitostmi. Servis poskytujeme pro všechny skupiny baterií a akumulátorů. S námi máte jistotu nízkých uživatelských poplatků, bezplatného servisu a časově efektivní spolupráce. To, že jste u ECOBATu na dobré adrese, vám může potvrdit více než 1 115 výrobců, kteří už nám projevili svou důvěru.

1. Přenosné baterie

Naše organizace je oprávněna k provozování kolektivního systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů. Na základě uzavření Smlouvy o sdruženém plnění pro vás zajistíme zápis do Seznamu výrobců na Ministerstvu životního prostředí a veškeré záležitosti související se zpětným odběrem přenosných baterií. V případě zájmu vám poskytneme odborné poradenství nejen v oblasti značení baterií a omezení baterií s těžkými kovy.

2. Průmyslové a automobilové baterie

ECOBAT na základě plné moci zajistí váš zápis do Seznamu výrobců na Ministerstvu životního prostředí, zpracování roční zprávy o plnění vašich povinností a praktické řešení sběru pro vás nebo vaše obchodní partnery.

Je to řešení, které hledáte?

Máte-li zájem plnit si legislativní povinnosti prostřednictvím kolektivního systému ECOBAT, jednoduše se zaregistrujte prostřednictvím kontaktního formuláře. Můžete nám také zavolat nebo napsat, rádi se vám budeme věnovat.

Aktuálně vám individuálně vysvětlíme vše potřebné ohledně zákona o výrobcích s ukončenou životností (zákon č. 542/2020 Sb.), který nově definuje veškeré povinnosti spojené s rozšířenou odpovědností výrobců týkající se baterií a akumulátorů v České republice.

Aktuální předpisy, včetně metodických pokynů naleznete na stránkách Ministerstva ŽP a průběžně vás o změnách budeme dál informovat i prostřednictví našich webových stránek.

Podpora obchodního oddělení
Monika Svobodová
tel.: +420 733 182 188
e-mail: monika.svobodova@ecobat.cz

Připravte si podklady

Pro snadné projednání vašich otázek a potřeb doporučujeme, abyste si připravili tyto informace:

  • druhy, typy a značky baterií, které uvádíte nebo budete uvádět na trh,
  • očekávané roční množství nebo hmotnost baterií uváděných na trh,
  • typy elektrozařízení nebo dopravních prostředků s bateriemi (pokud se jedná o baterie zabudované či přiložené k elektrozařízením).