Proč slavíme Evropský týden recyklace baterií?

Evropský týden recyklace baterií byl vyhlášen evropskou asociací EUCOBAT.  Ta reprezentuje 17 významných kolektivních systému pro zpětný odběr baterií z 20 evropských zemí. Jejím členem kolektivní systém ECOBAT, který má v ČR na starosti zpětný odběr použitých baterií a akumulátorů.

Evropským týdnem recyklace baterií v roce 2021 se slaví od 6. do 12. září. Hlavním cílem je podpora povědomí evropské veřejnosti o důležitosti třídění a recyklace použitých baterií.

Tento týden má každý z nás příležitost k tomu, aby odnesl všechny vybité baterie z domácnosti na jedno ze sběrných míst. Těch je v České republice již více než 25 tisíc.

Datum 9. září se váže k narozeninám slavného italského lékaře a fyzika Luigi Galvaniho (1737), který se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Jeho badatelská činnost přivedla jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního galvanického článku. Princip tohoto článku se stal základním konstrukčním prvkem všech elektrických baterií a akumulátorů.