Baterie v komunálním odpadu

Města každoročně přispívají významným dílem k celkovému množství baterií, které jsou v České republice odevzdány k recyklaci. Povinnost zajistit pro své občany místa k odkládání baterií, které se řadí mezi nebezpečný komunální odpad, je obcím dána ze zákona o odpadech. Řada obcí však nezůstává jen u plnění legislativního minima, ale aktivně do sběru baterií zapojuje občany prostřednictvím propagace třídění baterií včetně osvětových akcí.

Máme pro vás řešení

Víme, že toho není málo, co musí uvolnění i neuvolnění představitelé obcí a odpovědní zaměstnanci každý den řešit. Agenda spojená s nakládáním s odpady je v obci jen jednou z mnoha. Kolektivní systém ECOBAT už od roku 2002 spolehlivě poskytuje městům a obcím komplexní služby spojené se sběrem a recyklací baterií. Ušetřete si čas při seznamování se s touto problematikou a spojte se s námi. Rádi vám poskytneme všechny potřebné informace, abyste věděli jak na to.

Novinka roku 2021

Obcím i městům nabízíme zajištění provozování míst zpětného odběru pro všechny skupiny baterií. Tedy i pro autobaterie i speciální baterie. Pro více informací nás kontaktujte.