ECOBAT – váš partner pro zpětný odběr a recyklaci baterií

Od roku 2002 spolehlivě zajišťujeme komplexní služby spojené se sběrem a recyklací přenosných baterií. Městům a obcím, školám, firmám, úřadům i běžným spotřebitelům zdarma poskytujeme sběrné nádoby na použité baterie a zabezpečujeme bezplatný svoz nashromážděných baterií k recyklaci. Organizacím jsme průvodci při plnění povinností daných jim legislativou. Velkou pozornost věnujeme osvětě a propagaci třídění použitých baterií.

K naší činnosti máme oprávnění Ministerstva životního prostředí. Jsme neziskovou organizací a naše činnost je financována téměř výhradně z podpory výrobců a dovozců baterií.

ECOBAT v číslech

  • Již 18 let poskytujeme služby spojené se sběrem a recyklací baterií.
  • Na založení ECOBATu se podílelo 6 významných dovozců baterií.
  • Od roku 2009 máme oprávnění k provozování kolektivního systému zpětného odběru baterií a akumulátorů na území ČR.
  • V současné době je v našem systému zapojeno 1 015 výrobců.
  • Zajišťujeme přes 20 000 sběrných míst po celé České republice, kde je možné použité baterie odevzdat k recyklaci.
  • V roce 2019 jsme k recyklaci předali 1 696 tun použitých baterií, což je 46 % všech baterií dodaných na český trh.
  • Již 11 let aktivně podporujeme program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který vede žáky a studenty MŠ, ZŠ, a SŠ k třídění odpadů.
  • Jsme členy evropské asociace EUCOBAT, která sdružuje 20 významných kolektivních systémů pro zpětný odběr baterií z 16 evropských zemí.