Zajistíme pro vás komplexní servis

Spolupráce se společností ECOBAT je tím nejjednodušším způsobem, jak mohou obce dostát svým povinnostem, které jim ukládá legislativa v souvislosti se sběrem a skladováním použitých baterií.

 • Po podpisu smlouvy či registrace získáte Osvědčení o zapojení pro případ kontroly, že jste dostáli legislativním povinnostem.
 • Poskytneme vám zdarma sběrné nádoby na použité baterie dle vašich potřeb, například pro sběrný dvůr, mobilní svoz, městský úřad apod.
 • Vyznačíme nově zřízená veřejná sběrná místa do vyhledávače na mapa.ecobat.cz.
 • Zajistíme bezplatný svoz nashromážděných baterií k recyklaci.
 • Abyste se mohli pochlubit, rádi vám na vyžádání vystavíme Osvědčení o přínosu pro životní prostředí.
 • Budeme vašimi průvodci při plnění povinností daných vám legislativou.
 • Pomůžeme s osvětou a zapojením občanů do sběru.

Kontaktuje nás

Jednoduše nám zavolejte nebo napište a rádi se vám budeme věnovat. Individuálně vám vysvětlíme vše potřebné, co se týká třídění, sběru, skladování, svozu a recyklace baterií. Jsme vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 16 hodin:

Manažer sběrné sítě
Jiří Ondráček
tel.: +420 602 102 841
e-mail: jiri.ondracek@ecobat.cz

Připravte si podklady

Pro snadné projednání vašich otázek a potřeb doporučujeme, abyste si připravili tyto informace:

 • základní údaje o vaší obci, včetně počtu obyvatel,
 • základní údaje o provozovateli sběrného dvora nebo mobilních svozů,
 • seznam míst vhodných pro umístění sběrných boxů,
 • kontaktní údaje.