Bezpečnost na prvním místě

Zacházení s novými nebo použitými bateriemi představuje určitá rizika. Proto doporučujeme dodržovat tato základní bezpečnostní pravidla pro běžné spotřebitelské baterie:

  • skladovat použité baterie v suchu a v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla,
  • shromažďovat použité baterie v námi dodaných sběrných nádobách,
  • nikdy nevybalovat baterie z původních obalů,
  • v případě výskytu jakýchkoliv speciálních baterií prokonzultovat bezpečné skladování se zástupcem společnosti ECOBAT.

Vytvořte bezpečná sběrná místa a Informujte pracovníky

ECOBAT v posledním roce zavedl několik zásadních bezpečnostních opatření při provozování sběrných míst . Bezpečnostní pokyny tvoříme na míru a doporučujeme je všem svým sběrovým partnerům. Nezbytnou součinností celého procesu je i proškolení provozních pracovníků, kteří přicházející do styku s použitými bateriemi.

Buďte aktivní a spojte se s námi hned.  Zaktualizujeme informace o vašem místu zpětného odběru a ověříme správnost třídění a bezpečnost skladování.