cz en
Přihlášení pro výrobce
Uživatelské jméno:
Heslo
Zapamatovat přihlášení na tomto počítači
Informace

Prodejci / Základní informace

Kdo je povinen odebírat přenosné baterie ve své provozovně?

  1. Poslední prodejce, který nabízí přenosné baterie jako stálou součást svého prodejního sortimentu a zároveň spadá pod jednu z níže uvedených ekonomických činností.
  2. Poslední prodejce baterií, který dobrovolně umožnil zákazníkům odevzdat zde použité baterie.
  3. Poslední prodejce baterií, který neumístil viditelně informaci o jiném místě, kde lze použité baterie odevzdat.
     

Jaké jsou obecné zásady zpětného odběru přenosných baterií v prodejnách?

Použité baterie musí být přijímány přímo v prodejním místě:

 

Jaké informační povinnosti mají prodejci baterií?

 

Jak má prodejce naložit s odebranými bateriemi?

Kde zřizuje ECOBAT místa zpětného odběru?

Pokud je k tomu prodejcem vyzván, pak ECOBAT vždy zřizuje místa zpětného odběru:


ECOBAT navíc nabízí řešení zpětného odběru přenosných baterií všem prodejcům, kteří o to projeví zájem, ať už uzavřením smlouvy a zřízením místa zpětného odběru, nebo jen poskytnutím menší sběrné nádoby.

 

Platí nějaká omezení pro prodej přenosných baterií nebo akumulátorů?

Nesmí být prodávány přenosné baterie s nadlimitními obsahy rtuti (Hg) a kadmia (Cd).
Výjimky platí pro:

Od 19. prosince 2009 mohou být prodávány pouze baterie uvedené na trh výrobci zapsanými do Seznamu výrobců při Ministerstvu životního prostředí ČR nebo mají uzavřenu "smlouvu o společném plnění" s kolektivním systémem (ECOBAT). K prokázání těchto skutečností se obraťte na vaše dodavatele.
 Vyhledávání
Kontakt
ECOBAT s.r.o.
Soborská 1302/8
160 00 Praha 6
Telefon: 233 332 787
E-mail: ecobat@ecobat.cz
IČ: 26 72 59 67
InformaceÚvod |O nás |Výrobci |Prodejci |Spotřebitelé |Obce |Školy |Firmy |E-learning |Kontakt | Mapa stránek