cz en
Přihlášení pro výrobce
Uživatelské jméno:
Heslo
Zapamatovat přihlášení na tomto počítači
Informace

Akce

Úprava směrnice k přenosným bateriím a akumulátorům přináší několik významných změn!

06.01.2014

Dne 10. 12. 2013 byla uveřejněna aktualizovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU ze dne 20. 11. 2013. 
Uvedenou směrnicí se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů, a knoflíkových článků s nízkým obsahem rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise 2009/603/ES.

Nová směrnice se týká především ukončení dvou výjimek umožňovaných Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES:

  1. Výjimka pro přenosné baterie a akumulátory určené k použití do bezšňůrových elektrických nástrojů - zákaz používání kadmia bude rozšířen i na přenosné baterie a akumulátory určené k použití do bezšňůrových elektrických nástrojů, neboť podle Komise vhodné náhrady bez obsahu kadmia pro taková zařízení jsou již na trhu dostupné (technologie nikl-metal-hydridových a lithium-iontových baterií) - stávající výjimka bude platit do 31. prosince 2016.
  2. Výjimka pro knoflíkové články s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní – z důvodu posunu na trhu Unie směrem ke knoflíkovým článkům bez obsahu rtuti bude tato výjimka platit pouze to do 1. října 2015 - po tomto datu bude platit zákaz uvádět na trh knoflíkové články s obsahem rtuti přesahujícím 0,0005 % hmotnostních.
     

Mezi další změny patří přeformulované znění článku 11 týkajícího se navrhování zařízení výrobci tak, aby bylo umožněno snadné vyjímání odpadních baterií a akumulátorů ze zařízení. Novou směrnicí bylo doplněno, že „nemohou-li odpadní baterie a akumulátory snadno vyjmout koneční uživatelé, zajistí členské státy, aby výrobci navrhovali zařízení tak, aby je mohli snadno vyjmout kvalifikovaní profesionálové nezávislí na výrobci“.

Další důležitou změnou je úprava v článku 17 – členské státy mají zajistit registraci všech výrobců. Registrace má podléhat ve všech členských státech stejným procesním požadavkům v souladu s novou přílohou IV - Procesní požadavky na registraci.

(Zároveň se ruší ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. srpna 2009, kterým se stanoví požadavky na registraci výrobců baterií a akumulátorů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES)


Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. ( Úř. věst. L 329, 10/12/2013, s. 5—9)

Úplné znění naleznete zde

Zdroj: www.caoh.cz


Zpět na předchozí stránku>>

Vyhledávání
Kontakt
ECOBAT s.r.o.
Soborská 1302/8
160 00 Praha 6
Telefon: 233 332 787
E-mail: ecobat@ecobat.cz
IČ: 26 72 59 67
InformaceÚvod |O nás |Výrobci |Prodejci |Spotřebitelé |Obce |Školy |Firmy |E-learning |Kontakt | Mapa stránek